ในขณะที่องค์กรทั่วโลกกำลังปรับตัวในการดำเนินธุรกิจยุค New Normal ภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว องค์กรของคุณอาจถูกจู่โจมโดยเหล่าแฮกเกอร์ที่มุ่งผลประโยชน์จากข้อมูลสำคัญขององค์กรโดยไม่เลือกว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก

ไอบีเอ็มขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "Cyberattacks decoded" ที่เราจะสาธิตให้เห็นว่าเหล่าแฮกเกอร์สามารถเข้าระบบและแอพพลิเคชันต่างๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญขององค์กรได้อย่างไร มาร่วมคิดอย่างแฮกเกอร์เพื่อปิดช่องโหว่ขององค์กรของคุณด้วยวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญขององค์กรและการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

**บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

 

Agenda

 
 
 

Follow Us at:

#IBMSecurity