ถ้าโจทย์ของคุณคือการลดค่าใช้จ่าย แต่ก็ยังกังวลใจเรื่องความปลอดภัยของการย้ายระบบงานหลักขึ้นสู่คลาวด์สาธารณะ คุณไม่ควรพลาดงานนี้

คลาวด์ช่วยให้การทำงานขององค์กรมีความคล่องตัวและยืดหยุ่น แต่องค์กรส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะย้ายแค่แอพพลิเคชั่นหรือเวิร์คโหลดงานที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนขึ้นระบบคลาวด์เท่านั้น เนื่องจากยังไม่มั่นใจในความปลอดภัย รวมถึงความซับซ้อนของระบบจากการใช้คลาวด์หลากหลายยี่ห้อ

เพื่อช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ user ในยุคดิจิทัล และรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านต่างๆของระบบไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไอบีเอ็มขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Critical workload can now move to IBM public cloud เพื่อรับฟังแนวทางการเลือกใช้คลาวด์ให้เหมาะกับเวิร์คโหลด และพบกับคุณสมบัติที่โดดเด่นของ IBM Cloud ที่จะช่วยองค์กร

  • ลดต้นทุนและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับ IT Infrastructure
  • มั่นใจในความปลอดภัยของระบบ ว่าคุณเป็นผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย FIPS 140-2 Level 4
  • เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย Open Technology ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องยึดติดกับผู้ให้บริการเพียงรายใดรายหนึ่ง

Agenda

 
 
 

Follow Us at: